Home

Algemeen

Bedragen x1.000

Omschrijving

Rekening 2022

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Lasten

Sociaal domein

57.261

58.431

55.750

54.602

54.572

54.148

Wonen en Ruimtelijke ordening

3.761

10.402

10.045

1.147

1.237

520

Beheer openbare buitenruimte

12.465

18.517

20.631

23.245

25.804

27.116

Duurzaamheid

6.952

7.374

7.763

7.876

8.157

8.252

Economische zaken

732

1.044

1.398

1.238

1.066

1.068

Participatie en dienstverlening

49.140

52.323

52.721

52.479

52.244

51.896

Financiën

2.049

1.805

3.303

3.405

3.406

3.406

Totaal lasten

132.359

149.895

151.610

143.993

146.486

146.405

Baten

Sociaal domein

13.879

11.448

10.343

10.379

10.379

10.379

Wonen en Ruimtelijke ordening

6.178

14.591

11.733

3.125

3.125

2.502

Beheer openbare buitenruimte

5.818

6.243

6.484

6.692

6.746

6.956

Duurzaamheid

7.854

7.960

8.110

8.263

8.420

8.579

Economische zaken

2.004

2.716

3.038

3.038

3.038

3.038

Participatie en dienstverlening

1.987

956

1.681

1.381

1.381

1.381

Financiën

103.271

106.762

113.496

114.698

107.216

106.911

Totaal baten

140.991

150.676

154.885

147.576

140.305

139.746

Saldo van lasten en baten

8.632

781

3.275

3.583

-6.180

-6.659

Toevoeging aan reserves

22.828

12.076

11.165

9.600

6.509

6.509

Onttrekkingen aan reserves

14.179

11.674

10.551

7.886

8.363

7.110

Saldo mutaties reserves

-8.649

-402

-613

-1.713

1.854

601

Resultaat begroting

-17

379

2.661

1.870

-4.326

-6.058

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 10:09:55 met de export van 11/14/2023 09:57:40