Programma's

Programma 3 Beheer openbare buitenruimte

Managementinformatie

Dit  programma betreft Verkeer en vervoer, Riool en Beheer buitenruimte.
Binnen verkeer en vervoer richten wij ons op aspecten uit het coalitieprogramma, denk hierbij aan de ambitie 'verbeteren van verkeersveiligheid' en wat wij hier in 2024 gaan oppakken.
Bij Riool zijn de uitgangspunten afgesproken in het PSWR, dat in 2023 is vastgesteld.
Voor Beheer buitenruimte is de focus om betere Grip op de Basis te hebben. Wij verstaan hieronder dat, in lijn met de Kadernota 2024, de afgesproken versnelling op extra financiële ingroei voor het onderhoudsbudget wordt bewaakt. Dit door te blijven monitoren op de afgesproken bedragen van ingroei, maar zeker ook de benutting van deze gelden, opdat we het risico op onderuitputting beheersbaar willen hebben. Tevens zullen we ons ook richten op de afgesproken normeringen ten aanzien van het beheer van alle openbare kapitaalgoederen, als ook op het doorpakken op lopende projecten.

Lasten, baten en saldo

26.312.268

16,2 %

11.562.246

7,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 10:09:55 met de export van 11/14/2023 09:57:40