Financiële begroting

Specificatie afvalstoffenheffing en rioolheffing

Afvalverwijdering specificatie 

Lasten (x1.000)

2024

Dienstovereenkomst HVC

5.970

Overige kosten

340

Kwijtschelding

189

Doorbelasting straatreiniging

225

Kapitaallasten

42

Invordering

31

Btw component

1.100

Totaal lasten afvalverwijdering

7.897

Baten (x1.000)

Recyclebare producten

-385

Afvalstoffenheffing

-7.658

Totaal inkomsten afvalverwijdering

-8.043

Saldo Afvalverwijdering (x1.000)

146

 

Riool specificatie 

Lasten (x1.000)

2024

Onderhoud riolering en gemalen/kolken

1.122

Kwijtschelding

108

Kapitaallasten

850

Doorbelasting personeel

604

Btw component

652

Dotatie voorziening

2111

Totaal lasten riolering

5.447

Baten Inkomsten (x1.000)

Overige inkomsten

-55

Rioolheffing

-5395

Totaal inkomsten riolering

-5450

Saldo riolering (x1.000)

-3

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 10:09:55 met de export van 11/14/2023 09:57:40