Programma's

Programma 6 Participatie, dienstverlening en organisatie

Managementinformatie

Binnen het programma participatie, dienstverlening en organisatie richten we ons erop om onze gemeente veilig, inclusief en toegankelijk te maken voor iedereen. Dit doen wij samen met onze inwoners en ondernemers.

Om de mogelijkheden voor participatie binnen onze gemeente te verbeteren, maakt onze adviseur communicatie met taakaccent participatie een plan van aanpak. Ook organiseren wij samen met G1000 een burgerberaad met als onderwerp de leefbaarheid in onze kernen. We betrekken inwoners en ondernemers actief bij dit proces.

We willen onze inwoners zo goed mogelijk kunnen helpen en van dienst zijn. Ons nieuwe zaaksysteem gaat ons hierbij helpen. Deze wordt in 2024 in gebruik genomen. Hierin gaan we de status van aanvragen van onze inwoners bijhouden.

Met inzet van onze handhavers willen we onze gemeente veilig houden. We willen de rol van hen versterken. Net als onze samenwerking met onze partners zoals de politie en de GGD/GGZ. We willen ook meer samenwerken op het gebied van zorg en veiligheid.

Ook in 2024 werken we eraan om een inclusieve gemeente te zijn voor iedereen, ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt of van wie je houdt. Samen met stakeholders en ervaringsdeskundigen werken we aan het uitvoeren van de nieuwe Lokale Inclusie Agenda (LIA) 2024-2027.

Lasten, baten en saldo

53.549.672

32,9 %

2.564.919

1,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 10:09:55 met de export van 11/14/2023 09:57:40