Financiële begroting

Algemene dekkingsmiddelen (incl. onvoorzien)

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x1.000

Omschrijving

Rekening 2022

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

15.000

16.914

18.074

18.354

18.564

18.414

Dividend

542

501

501

501

501

501

Saldo van de financieringsfunctie

410

157

93

33

-36

-36

Overige algemene dekkingsmiddelen

Uitkering gemeentefonds

86.022

85.479

93.049

94.030

86.408

86.253

Totaal algemene dekkingsmiddelen

101.974

103.052

111.718

112.919

105.437

105.132

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 10:09:55 met de export van 11/14/2023 09:57:40