Home

Algemeen

Deze begroting 2024 sluit aan bij de op 11 juli vastgestelde Kadernota. De door de Raad genomen besluiten die nog volgen na het opstellen van deze begroting, zoals het besluit met betrekking tot de Septembercirculaire 2023 en de 2de tussenrapportage 2023 zullen begrotingstechnisch worden verwerkt in de 1ste tussenrapportage 2024.

Begroting 2024, mjp 2025-2027

2024

2025

2026

2027

Primitieve begroting 2023

1.409

V

3.098

V

-92

N

-1.248

N

Mutaties tot 1e tussenrapportage 2023

428

V

-318

N

916

N

-272

N

Stand 1e tussenrapportage 2023

1.837

N

2.780

V

824

V

-1.520

N

Mutaties 1e Tussenrapportage 2023

-140

N

-140

N

-140

N

-140

N

Mutaties Kadernota voor begroting 2024

964

V

-770

N

-5.010

N

-4.397

N

Uitkomsten Kadernota voor begroting 2024

2.661

V

1.870

V

-4.326

N

-6.058

N

Mutaties begroting 2024

Uitkomsten begroting

2.661 

V

1.870

V

-4.326

N

-6.058

N

 

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 10:09:55 met de export van 11/14/2023 09:57:40