Programma's

Programma 7 Financiën

Managementinformatie

In dit programma wordt inzicht gegeven in onze grootste bron van inkomsten de Algemene Uitkering Gemeentefonds en onze eigen inkomsten via de opgelegde heffingen en leges. Deze heffingen zijn vaak de enige mogelijkheid om aanvullende wensen te kunnen verwezenlijken of dekken. Vanaf 2026 is een daling van de Algemene Uitkering vastgesteld. Deze daling zorgt in deze meerjarenbegroting voor een niet sluitende begroting voor de jaren 2026 en 2027.

Lasten, baten en saldo

6.378.074

3,9 %

115.205.752

69,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 10:09:55 met de export van 11/14/2023 09:57:40